Asiakkaiden sitoutuminen avain liiketoimintaan

12.10.2018 08:337 kuukautta sitten

Juuri ilmestyneessä Customer Engagement Academyn (CEA) yhteistyössä The Retention Peoplen (TRP) kanssa tekemässä tutkimuksessa huomattiin, että niiden asiakkaiden, joiden kanssa ei keskustella, lopettamisaste on 2,8 kertaa korkeampi aiheuttaen 21 lisämenetystä jokaista 1000 asiakasta kohden kuukaudessa.

64 prosenttia kuntokeskustoimijoista uskoo asiakkaan sitoutumisen olevan heidän liiketoiminnalleen elintärkeää. Sitoutumista tuetaan viestinnällä sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten – nämä kolme olivat suosituimmat tavat luoda sitoutuneisuutta uuden maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan.

 

 Tämä käy ilmi Customer Engagement Academyn huhtikuussa tekemän kyselyn yhteenvedosta, mikä tehtiin yhteistyössä asiakaspysyvyysohjelmistoa tuottavan TRP:n kanssa. Tutkimuksessa oli mukana erityyppisiä kuntokeskuksia: kaupalliset, ei-voittoa tavoittelevat, putiikit ja yliopistot. Vastaajista yli 80 % oli keskusten vastuuhenkilöitä.

Lähes 90 % asiakkaista arvosti kuntokeskuksen henkilökunnan kontaktointia heidän kanssaan ja 83 % kertoi heidän käyttämällään kuntokeskuksessa myös tehtävän niin. Yleisemmin mainitut yhteydenpitovälineet olivat sosiaalinen media ja kasvotusten tehty kontaktointi, joita molempia piti tärkeänä 86 % vastaajista.

Raportin mukaan vähemmistö kuntokeskustoimijoista kertoi käyttävänsä mobiiliapplikaatiota (48 %) ja tekstiviestiä (34 %).

Sosiaalisen median suosituin kanava on facebook (90 %). twitter (66 %), instagram (62 %) ja youtube (38 %). 77 % raportoi käyttävänsä maksettua markkinointia omassa sosiaalisessa kanavassa ja 54 % postaili vähintään kerran päivässä.

Vaikka 86 % vastaajista kertoi käyttävänsä sähköpostia asiakkaiden sitouttamiseen, niin 54 % kertoi lähettävänsä spostia harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

CEA ja TRP kertovat tutkimuksen olevan ensimmäinen osa heidän yhteistyössä käynnistämäänsä tutkimussarjaa.